Durant el segle XIX moltes famílies de Vilanova i la Geltrú emigraven a Cuba per tal de  “fer les Amèriques”.  L´Havana, Matanzas, Cárdenas i Cienfuegos varen ésser els principals destins. Molts d´ells, amb importants Fortunes, tornaren a la seva vila nadiua, Invertint el seu capital en edificis, Propietats, indúdtries i obres benèfiques O ciutadanes. Degut a aquesta petje  dels  “indianos”, Vilanova fou coneguda com  L´HAVANA XICA

ENTRAR

 

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis

web Design by araqueenterpreises®  may  2007  www.havanaxica.org ® Contac: havanaxica@hotmail.com  All rights reserved